Visit Intelligence News

Visit Intelligence sijoittaa 500 000 € suomalaiseen liiketilojen ja kauppakeskusten kävijäanalytiikan startupiin

Vahvan kansainvälisen kasvun siivittämänä kävijäanalytiikan kokonaistoimittaja Visit Intelligence Oy on tehnyt 500 000 € pääomasijoitussopimuksen Innorange Oy:n kanssa osana yritysten strategista yhteistyötä. Sijoitus varmistaa Innorangen mobiililaitteiden havainnointiteknologian ja 3D-konenäköanalytiikan saumattoman integroimisen Visit®-tuoteportfolioon. Tämä kokonaisuus vahvistaa entisestään suomalaisen Visit Intelligencen asemaa kävijäanalytiikan maailmanlaajuisena tiennäyttäjänä.

”Investointi on jatkoa Visitin strategialle laajentaa osaamistaan asiakasvirtojen mittaamisesta kokonaisvaltaiseen asiakaskäyttäytymisen analytiikkaan kaupan alan kannattavuuden parantamiseksi”, kertoo Visit Intelligence Oy:n toimitusjohtaja Lauri Ruohonen.

Ensimmäisenä uuden yhteistyön hedelmänä kansainvälisillä MAPIC Retail Property -messuilla Ranskassa julkistettiin uusi Visit® OTOS niminen sensori. Esineiden internettiin eli IoT:hen pohjautuva sensori hyödyntää Suomessa kehitettyä konenäköteknologiaa. Se yhdistää kävijämäärien laskennan, kävijöiden reittien ja vierailuajan analysoinnin. Ainoana maailmassa sama IoT-sensori profiloi anonyymisti asiakaskunnan sukupuolen ja ikäjakauman ja sillä pystytään mittaamaan tilojen käyttöasteita, joita havainnollistetaan ohjelmallisesti tuotetuilla lämpökartoilla. Näillä mittareilla parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta sekä liiketilan myyntiä ja kannattavuutta.

Visit®-pilvipalvelun lisäksi analysoitua kävijäanalytiikkadataa tarjotaan myös entistä monipuolisemmin osana yritysten kanavapartnereiden tarjontaa.

”Kartoittaessamme kansainvälisiä teknologiatoimijoita totesimme, että entisten nokialaisten kehittämä teknologia osoittautui parhaimmaksi ja kilpailukykyisimmäksi ratkaisuksi. Uskomme että lähitulevaisuudessa yhteistyön hedelmät mullistavat sen, miten liiketilojen kannattavuutta sekä asiakaskokemusta mitataan ja parannetaan”, Lauri Ruohonen jatkaa.

”Strateginen kumppanuus kävijäanalytiikka-alan pioneerin kanssa mahdollistaa Innorangen ratkaisun toimittamisen maailmanlaajuisesti tuhansiin Visitin asiakkaiden myymälöihin ja kauppakeskuksiin. Innorangen tuottamat mittaustiedot tulevat nyt saumattomasti saataville Visitin interaktiiviseen raportointijärjestelmään, jonka arvioimme vastaavan parhaiten kaupan alan vaatimuksia.”, sanoo toimitusjohtaja Samuli Silanto Innorange Oy:stä.

Strategisen yhteistyönkumppanuuden ansiosta kummankin yrityksen asiakaskunta saa käyttöönsä molempien yritysten tuote- ja palveluratkaisut.

Visit Intelligence lyhyesti

Visit Intelligence Oy (aikaisemmin Teknovisio Oy) tuottaa liiketilojen asiakkaiden kävijämääristä sekä näiden liikkumista ja käyttäytymisestä koskevaa analytiikkaa.

Visit® analysoi yli 2 miljardia kävijää vuosittain. Maailmanlaajuisesti yli 3 000 myymälää ja kauppakeskusta käyttää Visit®-järjestelmää ja Suomen kauppakeskuksista sitä käyttää noin 60 %. Tällä hetkellä joka päivä keskimäärin viisi uutta myymälää lisätään Visit®-järjestelmään.

Visit® on Visit Intelligence Oy:n omistama tavaramerkki.

Innorange lyhyesti

Innorange Oy on innovatiivisten paikkatietoa käyttävien mittausjärjestelmien toimittaja. Innorangen kehittämiä ratkaisuja käytetään kaupan alan asiakasanalysoinnin lisäksi myös liikennevirtojen mittaamiseen ja jalankulkijoiden käyttäytymisen seurantaan.

Lisätietoja

www.visit.fi
Lauri Ruohonen – toimitusjohtaja, Visit Intelligence Oy
press@visit.fi, 040 536 9379

www.innorange.com
Samuli Silanto – toimitusjohtaja, Innorange Oy
samuli.silanto@innorange.com, 050 483 7411